Follow us:

+48 504 967 302

erni07@wp.pl

Kategoria A2

Prawo jazdy KATEGORIA A2 - Łomża

Kategoria A2 uprawnia do kierowania motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg. Prawo jazdy A2 pozwala również kierować motocyklami trójkołowymi.
Aby ubiegać się o prawo jazdy kat. A2 należy mieć ukończone 18 lat. Kurs na kategorię A2 w naszej szkole w Łomży możesz rozpocząć 3 miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku.

Materiały szkoleniowe są wliczone w cenę kursu na prawo jazdy kategorii A2.
Opłatę za kurs prawa jazdy kategorii A2 można uiścić gotówką w biurze nauki jazdy lub przelewem.
Zapraszamy też na jazdy doszkalające kat. AM, A1, A2, A.

Informacje dodatkowe - kategoria A2 Łomża

Wymagany wiek:

A1 – 16 lat

A2 – 18 lat

A – 24 lata lub 20 lat jeżeli kandydat co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2

Kandydat musi posiadać orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do kierowania pojazdem odpowiedniej kategorii. W przypadku gdy kandydat nie ukończył 18 lat, konieczne jest także uzyskanie zgody od rodzica lub opiekuna oraz przedłożenie jej osobiście z dowodem osobistym rodzica/opiekuna w Wydziale Komunikacji.  Kandydat na kierowcę zobowiązany jest złożyć w Wydziale Komunikacji lub właściwym Starostwie następujące dokumenty:

  • wniosek o wydanie prawa jazdy (druk do pobrania w Urzędzie)
  • orzeczenie lekarskie wskazujące na brak przeciwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów – badania lekarskie wykonujemy w pon., śr., czw. i pt. 11:00-13:00, obowiązuje rejestracja telefoniczna, koszt badań wg rozporządzenia 200zł
  • zdjęcie biometryczne, wykonane na wprost o wymiarach 35 mm x 45 mm (identyczne jak do dowodu osobistego i paszportu)
  • w przypadku osób niepełnoletnich konieczna jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna (druk do pobrania w urzędzie lub na stronie urzędu)
  • kserokopia posiadanego prawa jazdy (jeśli osoba posiada).

OSK Ernest

Prawo jazdy kategoria A2 - Łomża