Follow us:

+48 504 967 302

erni07@wp.pl

Kategoria AM

Kurs prawa jazdy kategorii AM to idealne rozwiązanie dla młodych osób, które pragną rozpocząć swoją przygodę z ‘dwoma kołami’. Dzięki zakończeniu kursu prawa jazdy kat AM i zdaniu egzaminu osoba, która ukończyła 14 lat może wsiąść na swój wymarzony motorower lub lekki quad. Daje to szansę zapoznać się z specyfiką prowadzenia takich pojazdów. Kategoria prawa jazdy AM uprawnia do kierowania motorowerem (pojemność silnika spalinowego do 50 cm3 lub moc silnika elektrycznego do 4kW, prędkość maks. 45 km/h) oraz czterokołowcem lekkim (masa własna do 350kg, prędkość maks. 45 km/h)

Materiały szkoleniowe są wliczone w cenę kursu na prawo jazdy kategorii AM
Opłatę za kurs prawa jazdy kategorii AM można uiścić gotówką w biurach Linia nauka jazdy, lub przelewem
Zapraszamy też na Jazdy doszkalające kat. AM, A1, A2, A

Informacje dodatkowe

Wymagany wiek:

A1 – 16 lat A2 – 18 lat

A – 24 lata lub 20 lat jeżeli kandydat co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2

Kandydat musi posiadać orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do kierowania pojazdem odpowiedniej kategorii. W przypadku gdy kandydat nie ukończył 18 lat, konieczne jest także uzyskanie zgody od rodzica lub opiekuna oraz przedłożenie jej osobiście z dowodem osobistym rodzica/opiekuna w Wydziale Komunikacji. Procedura przed rozpoczęciem szkolenia Kandydat na kierowcę zobowiązany jest złożyć w Wydziale Komunikacji lub właściwym Starostwie następujące dokumenty:

wniosek o wydanie prawa jazdy (druk do pobrania w Urzędzie)

orzeczenie lekarskie wskazujące na brak przeciwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów – badania lekarskie wykonujemy w pon, śr, czw i pt 11:00-13:00, obowiązuje rejestracja telefoniczna, koszt badań wg rozporządzenia 200zł

zdjęcie biometryczne, wykonane na wprost o wymiarach 35 mm x 45 mm (identyczne jak do dowodu osobistego i paszportu)

w przypadku osób niepełnoletnich konieczna jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna (druk do pobrania w urzędzie lub na stronie urzędu)

kserokopia posiadanego prawa jazdy (jeśli osoba posiada)

OSK Ernest

Become a driver