Follow us:

+48 504 967 302

erni07@wp.pl

PROFIL KANDYDATA NA KIEROWCĘ

Dokumenty wymagane przed rozpoczęciem kursu prawa jazdy – Profil Kandydata na Kierowcę (numer PKK)

Zanim zapiszesz się na kurs prawa jazdy, potrzebujesz wyrobić dokument – Profil Kandydat na Kierowcę. Posiadając Profil Kandydata na Kierowcę rozpoczniesz kurs na prawo jazdy w Łomży lub na terenie całego kraju, zapiszesz się na egzamin i odbierzesz prawo jazdy. Wydaje go Wydział Komunikacji w miejscu zameldowania na podstawie badania lekarskiego, zdjęcia i dokumentu tożsamości. Jest to jednorazowa wizyta w urzędzie, a numer PKK zazwyczaj wydawany jest od ręki. Bez Profilu Kierowcy nie możesz rozpocząć kursu, w tym także zajęć teoretycznych.

W świetle obecnych przepisów Wyrobienie Profilu Kandydata na Kierowcę jest wymagane na każdą kategorię prawa jazdy, bez względu na posiadane już kategorie.

Miejsce wydania

Wydział Komunikacji w miejscu zameldowania – bezpłatnie.
Czas oczekiwania: od ręki, lub maksymalnie do 2 dni roboczych. Jeśli mieszkasz poza miejscem zameldowania, nie masz meldunku, lub jesteś obcokrajowcem, dokumenty o numer PKK możesz złożyć w najbliższym Wydziale Komunikacji, jednak czas oczekiwania może się wydłużyć do 2 tygodni.

Miejsce wydania

Wymagane dokumenty aby otrzymać PKK:

1. badania do prawa jazdy (wykonasz je przez nasz ośrodek)
2. zdjęcie do prawa jazdy (3,5 x 4,5 cm z wizerunkiem od przodu)
3. dokument tożsamości i ksero prawa jazdy (jeśli posiadasz)

Z dniem 19 stycznia 2013 r. został wprowadzony w życie nowy proces uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami.

Jedną ze zmian jest wdrożenie Profilu Kandydata na Kierowcę (w skrócie PKK), które – według rozporządzenia w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami – jest zestawem danych i informacji identyfikujących i opisujących osobę ubiegającą się o wydanie dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami.

Elektroniczny obieg dokumentów

Dzięki PKK dotychczasowy, papierowy obieg dokumentów, został zastąpiony obiegiem elektronicznym.

Profil generowany jest po złożeniu przez kandydata wniosku o prawo jazdy w wydziale komunikacji. Wraz z wnioskiem, kandydat powinien złożyć orzeczenie lekarskie, fotografię oraz – jeśli jest wymagana – zgodę rodziców/opiekunów prawnych. Po pozytywnej weryfikacji wniosku, urzędnik danego wydziału komunikacji, generuje w systemie teleinformatycznym PKK, który następnie zostanie przekazany do ośrodka szkolenia kierowców, a po ukończeniu szkolenia do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Tutaj dowiesz się jak, krok po kroku, uzyskać prawo jazdy według nowych zasad, z wykorzystaniem PKK.

Jak wyrobić Profil Kandydata na Kierowcę?

1. Zrób badania do prawa jazdy

Wykonaj badanie do prawa jazdy, tzw. orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem. W przypadku prawa jazdy kategorii C, C+E, D1 i D potrzebujesz wykonać także badanie psychotechniczne. Wszystkie badania wykonasz przez nasz ośrodek.

Jeśli robisz badanie na kilka kategorii prawa jazdy, lub innych kursów, poinformuj o tym lekarza. Jeśli robiłeś wcześniej badania do kursu innej kategorii prawa jazdy, skontaktuj się ze swoim Wydziałem Komunikacji i sprawdź, czy na Twoim badaniu jest zaznaczona kategoria prawa jazdy, na którą obecnie chcesz zrobić kurs. Jeśli badania okażą się ważne na tę kategorię, nie musisz ich ponawiać.

Przyjdź do nas, a my zapiszemy Cię na badanie lekarskie potrzebne do wyrobienia Profilu Kandydata na Kierowcę

2. Zrób zdjęcie do prawa jazdy

Zrób 1 kolorowe zdjęcie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm z wizerunkiem od przodu. Możesz je wykonać u dowolnego fotografa.

3. Przygotuj dokument tożsamości i ksero prawa jazdy

Przygotuj dokument tożsamości (dowód osobisty, lub paszport z adresem zameldowania). Przygotuj też ksero prawa jazdy, jeśli posiadasz już jakieś kategorie prawa jazdy.

4. Odwiedź Wydział Komunikacji

Z powyższymi dokumentami udaj się do Wydziału Komunikacji w miejscu zameldowania i odbierz Profil Kandydata na Kierowcę. Jeśli nie jesteś pełnoletni przyjdź z rodzicem, który wypełni zgodę na Twój kurs prawa jazdy. Profil Kierowcy odbierzesz bezpłatnie i od ręki, lub maksymalnie do 2 dni roboczych.

Jeśli mieszkasz poza miejscem zameldowania, nie masz meldunku, lub jesteś obcokrajowcem, dokumenty o numer PKK możesz złożyć w najbliższym Wydziale Komunikacji, jednak czas oczekiwania może się wydłużyć do 2 tygodni. W niektórych urzędach będziesz potrzebował dokumentu świadczącego o tym, że mieszkasz w Łomży, np. umowy najmu mieszkania.