Follow us:

+48 504 967 302

erni07@wp.pl

Kategoria A

prawo jazdy łomża - kategoria A

Uprawnia do kierowania motocyklem oraz motocyklem z przyczepą, bez ograniczeń mocy i pojemności. Aby ubiegać się o prawo jazdy kat. A należy mieć ukończone 24 lata, a w przypadku posiadania kat.
A2 po upływie dwóch lat od zdania egzaminu. Kurs w naszej szkole w Łomży możesz rozpocząć 3 miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku.

Materiały szkoleniowe są wliczone w cenę kursu na prawo jazdy kategorii A.

Opłatę za kurs prawa jazdy kategorii A można uiścić gotówką w biurze nauki jazdy w centrum Łoży lub przelewem.

Zapraszamy też na jazdy doszkalające kat. AM, A1, A2, A.

Informacje dodatkowe - kategoria A Łomża

Wymagany wiek:

A1 – 16 lat

A2 – 18 lat

A – 24 lata lub 20 lat jeżeli kandydat co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2

Kandydat musi posiadać orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do kierowania pojazdem odpowiedniej kategorii. W przypadku gdy kandydat nie ukończył 18 lat, konieczne jest także uzyskanie zgody od rodzica lub opiekuna oraz przedłożenie jej osobiście z dowodem osobistym rodzica/opiekuna w Wydziale Komunikacji.  Kandydat na kierowcę zobowiązany jest złożyć w Wydziale Komunikacji lub właściwym Starostwie następujące dokumenty:

  • wniosek o wydanie prawa jazdy (druk do pobrania w Urzędzie)
  • orzeczenie lekarskie wskazujące na brak przeciwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów – badania lekarskie wykonujemy w pon., śr., czw. i pt. 11:00-13:00, obowiązuje rejestracja telefoniczna, koszt badań wg rozporządzenia 200zł
  • zdjęcie biometryczne, wykonane na wprost o wymiarach 35 mm x 45 mm (identyczne jak do dowodu osobistego i paszportu)
  • w przypadku osób niepełnoletnich konieczna jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna (druk do pobrania w urzędzie lub na stronie urzędu)
  • kserokopia posiadanego prawa jazdy (jeśli osoba posiada).

OSK Ernest

Kurs kategoria A - Łomża

KURS NA PRAWO JAZDY A ŁOMŻA – JAK WYGLĄDA SZKOLENIE?

Do uzyskania wymarzonego dokumentu prawo jazdy kategorii A niezbędne jest ukończenie kursu składającego się zarówno na część teoretyczną, jak i praktyczną. Lekcje w ośrodku szkolenia kierowców w Łomży trwają minimum 50 godzin, a na ten czas składa się 30 godzin nauki teorii oraz  20 godzin jazd – w przestrzeni miejskiej i pozamiejskiej, a także na placu manewrowym. Warto jednak podkreślić, że jedna godzina kursu teoretycznego jest równa 45 minutom, zaś jedna godzina praktyki to – jak w przypadku innych kategorii na prawo jazdy – 60 minut.

Jeśli chcesz wiedzieć, ile czasu zajmie Ci cały kurs na prawo jazdy kat. A w Łomży, musisz pod uwagę wziąć przede wszystkim swoje zaangażowanie i dyspozycyjność. Ważne są również warunki pogodowe – nauka jazdy motocyklem w trakcie intensywnych opadów deszczu może być niebezpieczna, dlatego zajęcia w czasie ulew są zwykle odwoływane i przekładane na najbliższy możliwy termin. Większość kursantów wybiera nasz kurs w Łomży wiosną lub wczesny latem.

Prawo jazdy A Łomża, czyli kurs przyśpieszony!

Zachęcamy do zainteresowania się naszą ofertą kursów przyśpieszonych na prawo jazdy wszystkich kategorii. Oferujemy również wczasy z prawem jazdy w Łomży! W przypadku kategorii A kurs trwa wtedy zaledwie 10 dni!