Follow us:

+48 504 967 302

erni07@wp.pl

Kategoria AM

prawo jazdy AM - Łomża

Kurs prawa jazdy kategorii AM to idealne rozwiązanie dla młodych osób, które pragną rozpocząć swoją przygodę z ‘dwoma kołami’. Dzięki zakończeniu kursu prawa jazdy kat. AM i zdaniu egzaminu osoba, która ukończyła 14 lat może wsiąść na swój wymarzony motorower lub lekki quad. Daje to szansę zapoznać się ze specyfiką prowadzenia takich pojazdów. Kategoria prawa jazdy AM uprawnia do kierowania motorowerem (pojemność silnika spalinowego do 50 cm3 lub moc silnika elektrycznego do 4kW, prędkość maks. 45 km/h) oraz czterokołowcem lekkim (masa własna do 350kg, prędkość maks. 45 km/h).

Materiały szkoleniowe są wliczone w cenę kursu na prawo jazdy kategorii AM.
Opłatę za kurs prawa jazdy kategorii AM można uiścić gotówką w biurze w Łomży lub przelewem.
Zapraszamy też na jazdy doszkalające kat. AM, A1, A2, A.

Informacje dodatkowe - KATEGORIA AM Łomża

Wymagany wiek:

A1 – 16 lat

A2 – 18 lat

A – 24 lata lub 20 lat, jeżeli kandydat co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2.

Kandydat musi posiadać orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do kierowania pojazdem odpowiedniej kategorii. W przypadku gdy kandydat nie ukończył 18 lat, konieczne jest także uzyskanie zgody od rodzica lub opiekuna oraz przedłożenie jej osobiście z dowodem osobistym rodzica/opiekuna w Wydziale Komunikacji. 

Kandydat na kierowcę zobowiązany jest złożyć w Wydziale Komunikacji lub właściwym Starostwie następujące dokumenty:

  • wniosek o wydanie prawa jazdy (druk do pobrania w Urzędzie)
  • orzeczenie lekarskie wskazujące na brak przeciwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów – badania lekarskie wykonujemy w pon., śr., czw. i pt. 11:00-13:00, obowiązuje rejestracja telefoniczna, koszt badań wg rozporządzenia 200zł.
  • zdjęcie biometryczne, wykonane na wprost o wymiarach 35 mm x 45 mm (identyczne jak do dowodu osobistego i paszportu)
  • w przypadku osób niepełnoletnich konieczna jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna (druk do pobrania w urzędzie lub na stronie urzędu)
  • kserokopia posiadanego prawa jazdy (jeśli osoba posiada)

OSK Ernest

Zdobądź kategorię AM w Łomży!